Vi skifter sikkerhetssertifikat!

Eksisterende sikkerhetssertifikatet for https://www.vegvesen.no går ut på dato den 9.2.2014, og vi planlegger å fornye det 3.2 kl 12.

I en ideell verden skal dette skje uten at brukerne merker noe som helst. Dessverre må vi nok anta at en del av våre brukere må oppdatere sertifikatinformasjon. Det er noen standardtricks med «AddTrust External CA Root»*  og lignende; eksakt hva og hvordan avhenger jo av hvilken klient og plattform du bruker. Nytt sertifikat kan lastes ned fra vegvesen.no.