Må man krangle med elgen for å forstå lineære referanser?

Vi er så heldige i Statens Vegvesen å ha veldig flinke fagfolk innen mange områder. Knut Jetlund er en av mange flinke kolleger som godt kunne fortjene litt mer skryt for kompetanse og innsats. Foruten det daglige slitet med å flytte rundt og kna på geografiske data så deltar Knut i standardiseringsarbeid nasjonalt og internasjonalt, med vegnett og lineære referanser som spesialområde.

Vi er veldig glade i det geiniale verktøyet FME for å kna i geografiske data. Derfor synes vi det er ekstra gøy når produsenten ikke bare legger merke til Knuts arbeid med lineære referanser, men bruker det som utgangspunkt for webinar og blogginnlegg.

(Ekstra skryt til Norkart Geoservice for å være kjappe med å reklamere for et svært severdig webinar… )

You can’t reason with a moose – blogginnlegg om lineære referanser (Safe software).