Er vegen kommunens eller statens ansvar?

Etter de forrige innleggene har vi fått en del spørsmål — hvordan kan vi enklest mulig vise om vegen er kommunens  eller statens (d.v.s. Statens Vegvesens)  ansvar? Aller helst skulle vi vist de kommunale vegene i en farge, mens europa-riks- og fylkesveger ble en annen farge. (Fylkesveger er selvsagt fylkeskommunens ansvar, men Vegvesenet hjelper til på vegne av fylkeskommunen).

Dette klarer vi ikke i dagens vegkart-løsning. Den som vil lage sine egne kartløsninger kan glede seg over at logikken støttes i maskineriet bak (vårt åpne api), men dette hjelper dessverre ikke våre ivrige vegkart-brukere. Det nærmeste vi kommer er en av disse løsningene:

  • Løsning 1 (den enkleste) Marker alle kommunale veger (skogsbilveg, privat veg, kommunal veg), slik som nedenfor. Veger uten markering er da statens ansvar.
  • Løsning 2 Utvid den løsningen vi foreslo her ved å legge til tre nye vegreferanse – elementer, hvert med et egenskapsfilter lik h.h.v. Vegkategori=Europaveg, Fylkesveg eller Riksveg. Dette blir en veldig komplisert løsning, med svært mange klikk før man er i mål. Resultatet har masse glade farger som jeg personlig synes blir utrolig rotete, men det er jo smak og behag.

Her viser vi hvordan den første løsningen blir seende ut:

Vegkart - søk: Vegreferanse på private, kommunale og skogsbilveger i Kristiansand.

Nei, det er ikke så mange skogsbilveger i Kristiansand sentrum. Men sammen med kommunale og private veger er de en del av det «kommunale vegnettet» som ikke er statens ansvar.

Lenke til dette søket.

Husk at for akkurat dette søket kan du bli grundig lurt av maksgrensen på antall objekter i kartet. P.t. har vi standardgrense på 500 objekter samtidig, og du skal ikke zoome så veldig langt ut før du er over denne grensen. Klikk på #-symbolet til høyre for Vegreferanse for å øke til et mer rimelig tall.