Fartshumper på fylkesveger

Det er på tide å si noe om filtrering på vegkategori — eller mer presist: Hva slags type veg det er — og hvem som eier vegen. Vi har i dag disse seks vegkategoriene:

Europaveger
Riksveger
Fylkesveger
Kommunalveger
Privatveger
Skogsbilveger

Merk at Motorveg ikke er noen vegkategori, men en egen objekttype. Igjen anbefaler vi den aldeles utmerkede håndbok v830 (Nasjonalt vegreferansesystem), som har en aldeles utmerket innføring i emnet.

Alle søk i vegkart (og NVDB-api) kan filtreres på vegkategori!

For eksempel kan vi finne alle fartshumper på fylkesveger i Trondheim med dette søket:

Vegkart-søk på fartsdempere langs fylkesveger i Trondheim kommune.

Vegkart-søk på fartsdempere langs fylkesveger i Trondheim kommune.

Lenke til søket. Vi kan også føye til flere vegkategorier i samme søk.

For en tid tilbake viste vi også et eksempel hvor vi gjorde kreativ bruk av egenskapsfiltrering for å vise kommunale veger, private veger og skogsbilveger med separate farger i vegkart. (Se eksempel). Dette kunne vi gjøre fordi objektet Vegreferanse har egenskapstypen Vegkategori. Men vegreferanse-objektet er helt spesielt på mange måter (igjen, vi viser til håndbok v830), og dette trickset kan vi ikke bruke på noen av de andre objekttypene.

Men — felles for alle data i NVDB er at vi kan avgrense søket til hvilken veg som objektet er knyttet til, slik vi gjør med fartshumpene over (gi meg fartshumper langs fylkesveger). Vi kan også avgrense et spesifikt vegnummer, for eksempel fylkesveg 901 i Trondheim kommune:

Vegkart-søk fartsdempere langs Fv901 i Trondheim kommune.

Fartsdempere langs Fv901 i Trondheim kommune.

Lenke til dette søket.