Re-indekseringens forbannelse

Oppdatering 9.3.2016: Vi har fått bekreftet at re-indekseringen var vellykket (ferdig om ettermiddagen 8.3) og at automatisk oppdatering fungerer. 

Vi var nødt til å tømme datalageret bak NVDB api’et og fylle det på ny. Mer presist måtte vi gjøre en full re-indeksering av søkeindeksen. Og det tar jo noen timer!

Vi beklager på det sterkeste de ulempene dette medførte! Både internt i Vegvesenet og eksternt har vi mange brukere som ikke får gjort det de skal når Vegkart og NVDB api’et ikke er oppdatert.

I fremtiden håper vi å kunne gjøre denne typen oppdatering i bakgrunnen, uten at dere andre merker noen ulemper. Men vi kan dessverre ikke love når det kommer på plass.

Når re-indekseringen er ferdig vil vi som vanlig skru på automatisk oppdatering, slik at endringer i NVDB automatisk speiles over i søkeindeksen – og dermed i NVDB api og vegkart.

Følg oss på twitter! https://twitter.com/nvdbapi