NodeJS – wrapper for NVDB api

Thomas Alrek har laget en NodeJS-wrapper for NVDB api’et. Data lastes asynkront fra NVDB api. Vi takker aller hjerteligst, og håper dette kan være til nytte for flere, og at vi får se mange gode, snappy webapplikasjoner med NVDB data.

var vegvesenClient  = require("vegvesen");
var vegvesen = new vegvesenClient();
vegvesen.connect(function(){
    vegvesen.vegobjekter.spesifiktVegobjekt(82559833, function(obj){
        console.log(obj);
    });
});

Modulen og kildekoden er tilgjengelig under en GPL-lisens, og er tilgjengelig på github. Der finnes også flere eksempler på bruk, installasjon m.m.