Påskeegg, replikeringsfeil og datafeil i kontraktsområdene

Søkeindeksen bak vegkart og NVDB-apiet betjenes av 5 søkemotor-noder. Vi opplever fortiden problemer med at disse nodene er kommet i utakt som en følge av feil med replikeringen. Dette påvirker responsen for alle objekttypene i NVDB, spesielt dersom du søker med områdefilter. Vi må derfor gjøre om på oppsettet av disse nodene og deretter foreta en full reindeksering. Vi håper å få dette gjort så fort som overhode mulig, kanskje allerede i kveld, senest i løpet av påskeuken.

Vi har også en datafeil med kontraktsområdene våre. Det har blitt opprettet uhorvelig mange kontraktsområder i enkelte kommuner og dette har trigget en feil i API’et. Her jobber vi med å rette opp data og korrigere API’et; dette håper vi er på stell like over påske.

God påske.