URL’er til vegkart og NVDBAPI bør URL-Encodes

Applikasjonstjenerene som vegkart og NVDB-API LES kjører på ble oppgradert like før påske. Den nye versjonen av Tomcat avviser nå blankt URL/URI’er med tegn som ikke er ihht internett-standardene RCF-1738 og RFC-2396, og forespørsler med slike tegn kommer aldri frem til API’et.

Ulovlige tegn er blant annet:

 control = <US-ASCII coded characters 00-1F and 7F hexadecimal>
 space = <US-ASCII coded character 20 hexadecimal>
 delims = "<" | ">" | "#" | "%" | <">
 unwise = "{" | "}" | "|" | "\" | "^" | "[" | "]" | "`"
 reserved = ";" | "/" | "?" | ":" | "@" | "&" | "=" | "+" | "$" | ","

(les mer her)

Dette gir problemer for klienter som bruker avanserte spørringer mot API LES v1 og v2, der vi benytter flere av disse tegnene. Senere versjonener av Tomcat har myket opp dette kravet, og vi venter nå på neste oppgradering av Tomcat. Oppgradering av Tomcat i Statens vegvesen er ventet i uke 23.

En umiddelbar løsning for klienter er å sørge for å URL-Encode sine forespørsler. Vi anbefaler i utgangspunktet alle å URL-Encode sine forespørsler. (https://www.w3schools.com/tags/ref_urlencode.asp)