Flere nye endringer i Datafangst

For hver produksjonssetting i Datafangst oppdateres endringsloggen med oppsummering av nye endringer siden sist. Denne finner du bak gavesymbolet som i den forbedrede toppmenyen har fått navnet NYTT.

De to siste produksjonssettingene har noen større forbedringer og feilrettinger.

  • Rettet en feil i stedfesting som blant annet gjorde at mødre feilaktig ble tolket som for langt unna sine døtre
  • Ny versjon av Stedfestingsfanen settes nå som standard etter en periode med utprøving (meld fra om feil!)
  • Ny versjon av stedfestingsalgoritme (API Skriv istedet for VVI) tilgjengelig for utprøving via ADMIN
  • Toppmenyen har fått seg en ansiktsløftning (takk, Rikke!)
  • Personnavn vises istedet for brukernavn (for de brukerne vi har mulighet til å hente det ut for), og kontrakter blir dermed søkbare på personnavn der det er mulig
  • Zoom-nivå i kartet på stedfestingsfanen kan nå låses
  • Opplastinger vi API skal nå ikke like lett havne i blokkerende ERROR-tilstand når baksystemer feiler eller timer ut
  • Duplikate innslag i objektlista filtreres bort
  • Innsendinger til Datafangst som inneholder geometrifeil som ikke kan rettes i datafangst, vil nå bli avvis med feilmelding
  • Rette en feil som gjorde at datafanen av og til kunne gå i hvitt

Takk til alle som varsler om problemer, sånn at vi fortløpende kan forbedre løsningen.