Ny versjon av Datafangst igjen!

  • Det er rettet en feil som gjorde at vegobjekter som har endring i sammenkobling ikke kunne sendes inn igjen etter første innsending
  • Det er rettet en feil med innsending av vegobjekter der enkelte attributter mangler verdi
  • Stedfestingsfane vil nå fullføre lasting selv om ikke alle datakilder er tilgjengelige
  • Datafangst API: Det er nå mulig å legge til vegobjekter i samlinger som har en feilstatus

Takk til brukere som gir beskjed når noe feiler, sånn at vi får anledning til å finpusse og rette opp, og gjøre brukeropplevelsen enda bedre.