CSV-dump fra Vegkart

Vi har en feil i CSV-eksporten fra versjon 2 av vegkart (V2) som gjør at CSV-dumpen ikke inneholder geometri.

Workaround er heldigvis enkel: I stedet laster du ned data (CSV eller sosi) fra vegkart V3, og ignorer en del ekstra rader med ugyldige data.

Lenker til vegkart V2 og V3:

Vegkart versjon 3 med søk på trafikkmengde langs E10 og mulighet for nedlasting av data som Sosi eller CSV.

Som nevnt får du en del rader med ugyldige data. Disse mangler blant annet data om geometri, kommune og fylke. Dette kan du trygt ignorere.

Utdrag av tabell med trafikkmengde E10 lastet ned som CSV. Vi ser at fire av radene mangler data om kommune, fylke og geometri. Disse radene kan trygt ignoreres.

Utdrag av tabell med trafikkmengde E10 lastet ned som CSV. Vi ser at fire av radene mangler data om kommune, fylke og geometri. Disse radene kan trygt ignoreres.