Datafangst med nye fikser

Datafangst 2020-1.14.0 ble satt i produksjon i lunsjtiden i dag:

  • Stedfesting for kurve er forbedret, sånn at den oftere gir resultater som passer med punkt
  • Førsteside/liste over kontrakter laster mye raskere for brukere som er i kontraktgrupper med mange kontrakter
  • Status på innsendt endringssett til NVDB blir sjekket selv om bruker som sendte det ikke er logger inn
  • Endringssett som får systemfeil i NVDB for status «avvist» i Datafangst i stedet for at den blir hengende på «venter»
  • Forbedret sjekk og feilmelding på manuelle ankerpunkter når veg ikke er valgt
  • Toppmeny har fått bedre støtte for skjermleser