Datafangst har ny adresse

Datafangst har no flytta inn til Statens vegvesen.

Den nye adressa til Datafangst er:
https://datafangst.vegvesen.no

For test og utviklingsbrukarar er adressene:
https://datafangst.test.vegvesen.no
https://datafangst.utv.vegvesen.no

Dei gamle adressene med kantega.no vil vere aktive ei stund framover, men rådar til å ta i bruk dei nye adressene.