Prototyp: Last ned vegnett fra NVDB api

Nedlastingsløsning for vegnettsdata.

Det skal være like enkelt å laste ned vegnett som alle andre NVDB data!

 

Fredag 27. september 2013 ble sentrale kartdata frigitt av Kartverket og Statens vegvesen, inkludert Norges digitale vegnett fra Nasjonal vegdatabank (NVDB). Dette betyr at produktet Elveg, som inneholder alle kjørbare veger og deres egenskaper, nå kan lastes ned kostnadsfritt. I tillegg frigjør vi — som annonsert tidligere — de samme vegnettsdataene vi bruker i vegvesenets ruteplantjeneste.

Lenke til vegnett-prototyp: http://vegnett.vegdata.no/

Vi ønsker å gjøre informasjonen fra NVDB så lett tilgjengelig som mulig. For å møte den økende etterspørselen etter våre data, vil vi utvikle en tidsriktig og fremtidsrettet webtjeneste hvor dere fritt kan velge de informasjonselementene dere er interesserte i. Det er allerede lansert et API hvor de fleste fagdata (fartsgrenser, skilt, rekkverk med mer) kan hentes, men der er foreløpig ikke indrefileten i NVDB; selve vegnettet, tilgjengeliggjort.

Vi har testet ut (geo)json i QGIS, med dynamisk nedlasting fra dette API’et. Funker helt utrolig nydelig!

“Vegnett prototype” er første steg på veien til å lage en enkel webtjeneste som levererer på vegnettet på maskinlesbare. Dette en prototype vi lanserer for å først og fremst få tilbakemeldinger på hvordan tjenesten bør utformes. Datasettet vil derfor inneholde feil og mangler, da det ikke er vårt aller nyeste datagrunnlag, og er heller ikke kvalitetssikret i like stor grad som Elveg-produktet. Datasettet vil heller ikke bli oppdatert i prototype-perioden.

Informasjon fra Nasjonal vegdatabank tilgjengeliggjøres under Norsk lisens for offentlige data. Dette betyr at Informasjonen kan, med de begrensningene som følger av lisensen, brukes til ethvert formål og i en enhver sammenheng. Informasjonen kan inneholde feil og utelatelser, og Statens vegvesen gir ingen garantier for informasjonens innhold eller aktualitet.

Ved bruk av informasjon fra Nasjonal vegdatabank, skal følgende tekst alltid oppgis: «Inneholder data under norsk lisens for offentlige data (NLOD) tilgjengeliggjort av Statens vegvesen.»