Har kun halvparten av ulykkene geometri?

Et vegkart-søk gir kjapt svaret at kun halvparten av ulykkene har egenskapen «Geometri, punkt».

Vegkart-søk - er det virkelig slik at kun halvparten av ulykkene har koordinater?

Har kun halvparten av ulykkene geometri?

Men dette kan da umulig stemme… hvis vi ikke vet hvor ulykken er så kan vi heller ikke knytte den til riktig veg, få statistikk for ulykker per kommune, langs E6 og så videre.

Selvfølgelig er det ikke slik at halvparten av ulykkene ikke er stedfestet

Forvirringen skyldes at ikke alle objekter har det vi kaller egengeometri. Da får man ut koordinater som en egen attributt til objektet, i listen over egenskaper

<egenskap>
<id>5123</id>
<navn>Geometri, punkt</navn>
<verdi>POINT (270201.0 7038482.0)</verdi>
</egenskap>

Alle objekter i NVDB er stedfestet på vegnettet. Detaljene står i lokasjons-objektet, lengre ned.

<lokasjon>
<egengeometri>true</egengeometri>
<fylke nummer="16" navn="SØR-TRØNDELAG"/>
<geometriUtm33>POINT (270201 7038482)</geometriUtm33>
<geometriWgs84>POINT (10.397118021702223 63.40058266939705)</geometriWgs84>
<kommune nummer="1601" navn="TRONDHEIM"/>
<kontraktsomrader>
<kontraktsomrade navn="1606 TrondheimMalvik 2010-2015"/>
</kontraktsomrader>
<politiDistrikt nummer="20" navn="Sør-Trøndelag"/>
<region nummer="4" navn="MIDT"/>
<riksvegruter>
<riksvegrute nummer="6A" navn="RUTE6A"/>
</riksvegruter>
<vegAvdeling nummer="16" navn="Sør-Trøndelag"/>
<vegReferanser>
<vegReferanse>
<fraMeter>403</fraMeter>
<fylke>16</fylke>
<hp>12</hp>
<kategori>E</kategori>
<kommune>0</kommune>
<nummer>6</nummer>
<status>V</status>
</vegReferanse>
</vegReferanser>
<veglenker>
<veglenke til="0.150519" sidepos="NULL" id="72811" fra="0.150519" direction="WITH"/>
</veglenker>
</lokasjon>
<versjonsId>1</versjonsId>
</vegObjekt>

Ulykker uten egengeometri vil mangle parameteren <egengeometri>true</egengeometri>, ellers er lokasjonsobjektet likt. Det beskriver eksakt hvilken veglenke som ulykken skjedde på. Vegnummer, meterverdi og hp-inndeling – og for den saks skyld kommunenummer – kan bli endret gjennom vegutbygging eller administrative vedtak, men veglenke er en persistent koblingsnøkkel på tvers av disse endringene.

Referansegeomerti  – den posisjonen som står i lokasjonsobjektet – er på vegen senterlinje. Dette gir god mening for f.eks. fartsgrenser og trafikkmengde, mens f.eks. et skilt som regel er plassert godt utenfor vegkroppen. Den fysiske posisjonen blir best beskrevet med egengeometri.

I NVDB har vi et par hundre tusen trafikkulykker registrert gjennom cirka 40 år. Rutiner for stedfesting har endret seg ganske mye gjennom disse årene. Datakilde kan være så mangt, som legevakt, sykehus, politi eller Vegvesenets egne folk. Stedfestingen vil derfor ha varierende presisjon, og noen ganger har vi rett og slett ikke nok opplysninger til å gi hverken egengeometri eller knytte ulykken til riktig veg (hvorfor krasher så mange i Nordmarka?)