Vegnett i NVDB api

Vi har jobbet med erfaringene fra den første vegnett-prototypen vi lanserte i september 2013, og er nå stolte over å kunne lansere den første beta-versjonen av vegnettsfunksjonalitet i NVDB api’et. Formatet er GML (versjon 3.2), og applikasjonsskjemaet er basert på SOSI Vegnett 4.5. Merk at funksjonalitet og grensesnitt vil bli utviklet i nye versjoner.

Vegnett-beta i NVDB api

Vegnett-beta i NVDB api

https://www.vegvesen.no/nvdb/api/dokumentasjon/vegnett

Vi jobber hardt for å fjerne beta-stempelet fra endepunkt for å hente fagdata (data langs vegen). Det kan hende at vi ønsker å beholde beta-stempelet for veg-endepunktet litt lenger, det avhenger av erfaringene vi gjør oss nå.

NVDB api fagdata er på vei ut av beta, mens vegnett-delen av api’et er ultra-beta

Vi minner også om at det er laget en QGIS plugin for å laste ned vegnett fra den prototypen vi lanserte i fjor. For å ta i bruk det nye vegnett-endepunktet må plugin’en bygges om: I stedet for å bygge geometriske objekter i python (json-parsing i python er gøy!) må man bruke generiske GML-støtte i enten QGIS eller python. En fin test på interoperabiliteten til åpne formater og vårt nasjonale standardiseringsarbeid!