Status NVDB og Geodata – Juli 2017

Nå var det virkelig på tide med en ny statusoppdatering fra oss, så her kommer litt info før vi tar ferie.

NVDB på mobilen?

Bildet fra Kantega.no

Vår leverandør, Kantega, har i vinter veiledet en gruppe bachelorstudenter i informatikk ved NTNU og har gitt dem i oppgave å “lage noe lurt” med dataene fra NVDB-apiet. Studentene har laget to mobile applikasjoner til feltbruk som begge viser frem NVDB-data på en mobiltelefon (både iOs og Android). Løsningene har fått kodenavn “VegAR”. Dere kan lese mer om VegAR her.

Vi skal forsøke å få distribuert disse applikasjonene slik at flest mulig får prøvd dem. De er prototyper, men virker lovende. Applikasjonen er laget slik at du ikke behøver å være på nett i felt, du kan søke frem data før du går ut og ha dataene med deg ut på vegen. Om ikke annet kunne disse applikasjonene fungere som nyttige eksempler på hva som er mulig å få til med åpne vegdata og kreative utviklere.

Ny indekseringsmekanisme (NVDBIND)

Vi har i vinter og vår jobbet med en leveranse på NVDB API LES, med kodenavn “online reindeksering”. Det viktigste som er nytt i denne leveransen er en ny utgave av indekseringsmaskineriet vårt (NVDBIND) som skal gjøre full reindeksering mindre trøblete for brukerne. Tidligere har en full reindeksering vært slik at det enten har medført nedetid (API og Vegkart stenges mens det pågår), eller alternativt så har API og Vegkart stått på, men da med ufullstendige data som gradvis kommer tilbake ettersom indekseringen jobber seg opp gjennom objekttypene. En full reindeksering tar normalt 6-8 timer fra start til mål. En reindeksering er nødvendig ved store endringer i datagrunnlaget, eller som følge av feilsituasjoner. I fjor reindekserte vi omtrent en gang per måned.

I den versjonen som er i ferd med å komme i produksjon i disse dager – vi beklager ustabiliteten i øyeblikket … – så kan reindeksering foregå i bakgrunnen, mens API’et og Vegkart leverer data som vanlig. Når indekseringen er ferdig så bytter vi bare over fra gammel til ny indeks, og så fortsetter vi som før uten nedetid. Det eneste brukeren skal merke er at oppdateringer som kommer inn mens reindeksering pågår ikke blir synlige før etter at vi har byttet om fra gammel til ny indeks.

Vegkart 2017

I samme leveranse har vi også lagt ut en ny versjon av vegkart. Vegkart har fått et litt nytt design, men ellers er det ingen ny funksjonalitet. Den største endringen er bak kulissene, denne versjonen av vegkart går mot den nye versjonen av API LES (V2). Denne versjonen av API’et gjør det mulig å løse behov som har vært etterspurt lenge – mer avanserte søk og filtrering, overlappsspørringer m.m.

Vegkart er nå 5 år gammel og det er ganske lenge i “internett-alder”. Rammeverk og bibliotek begynner å bli utdaterte. Vi har derfor begynt på en større teknisk oppgradering av Vegkart, som vi håper å ha klar til over sommeren. Når denne er på plass har vi et mye bedre grunnlag for å endelig begynne å løse alle behovene som dere har meldt inn på Vegkart jevnt og trutt siden 2014. Vi skal gjøre vårt beste for at ny funksjonalitet kommer som julegave til Vegkartbrukere i 2017!

Geofence, Volvo og Scania

I forrige uke var Elin Leikvang, Ane Dalsnes Storsæter og Ørjan Tveit i Stockholm for å besøke Scania og Gøteborg hos Volvo. Grunnen til turen var workshops for demoer som skal gjøres på geofence, virtuelle gjerder. NVDB vil tilby geofencene for disse forsøkene, og Volvo og Scania vil hente de fra NVDB og bruke de i bilene. Demo med Volvo er forventet på tidlig vinter og for Scania til neste år.

Avgjort konkurranse Kartklient

Vi har nå gått gjennom løsningsbeskrivelsen fra Geodata AS og de innfrir på alle krav. Leverandøren er varslet om at de er tildelt oppdraget.

Vi legger nå planen for oppsett og implementering av løsningen.

 

Kunngjøring ny registreringsklient

Vi har nylig lagt ut en kunngjøring på Doffin for å varsle anskaffelse av nytt registreringsverktøy til NVDB. Kunngjøringen kan leses her.

KurvGen

Vi har nå fått levert første versjon av nye KurvGen. Denne vil bli prøvekjørt nå i sommer. Jon Eric Westerlund som er sommerhjelp her på NVDB og Geodataseksjonen har både vært med i testinga og vil gjennomføre en del beregning av vegbredde og kurvatur.

Den nye versjonen benytter nytt lese og skrive-API mot NVDB og har fått et helt nytt brukergrensesnitt. Programkoden er skrevet om fra Visual Basic til C#.

Det ligger nå godt til rette for at vi skal kunne oppdateres kurvatur og vegbreddedata fortløpende framfor å gjøre skippertak en gang i blant. Vi vil komme tilbake med mer info om dette og distribusjon av programmet

Ruteplan, tungbil, fiksvegdata og WMS-tjenester

Jan Kristian Jensen er veldig spent på hva vi får til på ruteplan tungbil, der vi akkurat nå har en idédugnad rundt utslippsberegning og tungbil i bratte stigninger. Fiksvegdata har fått en liten oppgradering, blant annet med bedre e-poster. Jan jobber også med å oppgradere vegvesenets WMS- og WFS-tjenester.

Hva betyr kommune-og regionreformen for NVDB?

Martin Fredriksen og Espen Sveen har jobbet mye med hva kommune- og regionreformen vil bety for NVDB. For eksempel blir det en del nye vegnummer. Alle som bruker vegreferanseinformasjon må også forholde seg til nye fylkes- og kommunenummer. Mer detaljer her.

NVDB og Geodata ønsker dere alle en riktig god sommer!