Hjelp – jeg får ikke filtrert trafikkulykker på ulykkesdato

Dette gjelder alle objekter med egenskapstypen dato!

Vi har enkelte feil med filtrering av egenskaper i vegkart. Spesielt har vi en feil med filtrering på alle datoegenskaper i siste versjon av vegkart. Feilen skal bli rettet så snart som mulig.

Trafikkulykker er blant de mest populære datasett i NVDB. De eldste trafikkulykkene er fra midten av 70-tallet og oppover. 40 år gamle ulykker er selvsagt av mindre relevans når du skal gjøre trafikksikkerhetsanalyser i 2017. Å filtrere på ulykkesdato er altså viktig for veldig mange.

Da er det ekstra kjipt å bli møtt med denne meldingen:

Feilmelding, du må ha anførselstegn før og etter datostrengen.

Dette fungerte bra før, men ikke i den nyeste vegkart-versjonen.

Heldigvis er workaround enkel – men vi beklager ulempene for våre brukere!

Løsning

Datoen må skrives med anførselstegn – en fnutt : ‘ eller » før og etter datostrengen.

For eksempel:

'2014-01-01'

Eller

"2016-03-01"

Både doble og enkle anførselstegn kan brukes – men det må være likt framme og bak.