Feilrettinger i vegkart

Vårens leveranse av vegkart hadde dessverre med seg noen småfeil. En del av disse skal nå være rettet:

  • Filtrering på dato-egenskaper må «fnuttes» (se: https://www.vegdata.no/2017/08/01/hjelp-jeg-far-ikke-filtrert-trafikkulykker-pa-ulykkesdato/) – man behøver ikke lengre skrive anførselstegn!
  • Filtrering på har verdi / har ikke verdi på tekst-egenskaper: disse gav helt feil resultater, men det skal nå være i orden.
  • Verdi-feltet blir borte av og til: Det kan sikkert virke som om vi gjør det med vilje, men det er altså ikke meningen.
  • Kontraktsområdefilter viste i enkelte tilfeller objekter fra hele landet (i kartet) når du begynner å flytte deg i kartet.
  • Ett ekstra zoom-nivå: Vegkart bytter til kartverk-kart helt innerst for å få mer detaljer. Der får vi nå et ekstra zoom-nivå.
  • Gamle/ugyldige URL’er får feilmelding. I noen tilfeller klarer vi ikke å tolke gamle URL’er, vegkart blir bare stående å henge. Vi klarer fremdeles ikke tolke alle gamle eller ugyldige URL’er, men nå vil du i det minste få en feilmelding.