Rask tilgang til NVDB-data i ArcMap

Versjon 2.06 klar til bruk.

Statens vegvesen har i samarbeid med Geodata AS laget et programtillegg, NVDB Addin, som henter data direkte fra NVDB og inn i ArcMap. Verktøyet kommuniserer med NVDB API v2 og gjør data fra NVDB lett tilgjengelig for videre bearbeiding i ArcMap. Programtillegget deles fritt.

Arcgis PRO

  1. Last ned NVD-API Toolbox_2019.06.21_2.06 av 21. juni 2019 og pakk ut filene. Anbefalt plassering: C:/Data/ArcGIS/NVDBToolbox
  2. Åpne nytt prosjekt i arcgis Pro og legg til toolbox: Add toolbox
  3. Toolboxen er nå klar til bruk. Merk at filgeodatabasen som inneholder nedlastede data må lagres lokalt.

Detaljert NVDB-Toolbox_brukerveiledning

Arc map >= 10.4.1

Testet på  10.5.x og nyere, rimelig trygg på at den burde fungere for 10.4.1, men ikke 10.3 og eldre.

  1. Last ned AddIn_2019.06.21_2.06 av 21. juni 2019.
  2. Pakk ut filen, og åpne AddIn.esriaddin.

Når installasjon er utført, blir tilgang synlig i ArcMap som dette(flytt den opp i knapperad).

OBS! Før installasjon bør bruker kontrollere at Home Folder Path er definert til lokal C-disk, dette for å redusere tid for lagring av data. Opprett og bruk mappe som for eksempel C:\Data\ArcGIS. Prosedyre for justering av Home Folder Path.

Etter justering av Home Folder Path vil data blir foreslått lagra som Feature Dataset i C:\Data\ArcGIS\Default.gdb.

Oppgradering til ny versjon

Følg denne prosedyren for oppgradering til ny versjon:

  1. Avinstaller gammal versjon i ArcMap under Customize/Add-In-Manager
  2. Avslutt ArcMap
  3. Installer ny versjon
  4. Start ArcMap med blank mxd.

 

Brukerveiledning

Bruk for å søk/hent objekt og  for å hente vegnett(vegreferanse). Områdeavgrensing inkluderer valg av gjeldende kartutsnitt, hele landet, region eller fylke.

Vær tålmodig, for det kan enkelte ganger ta litt tid.

Vegobjekt:

Ønsket objekttype velges ved å søke eller å bruke nedtrekksmeny. Lyr-fil er inkludert for enkelte objekt og ver. 2.0 inkluderer symbolisering av belysningspunkt, bomstasjon, bru, fartsgrense, ferjeleie, kantstein, kum, rekkverk, stikkrenne/kulvert, trafikkmengde, trafikkulykke, tunnelløp, ulykkesstrekning og vinterdriftsklasse.

Ved hjelp av egenskapsfilter er det mulig å søke frem objekter etter hvilke egenskaper de har. Eksempelet viser søk på trafikkulykker som har skjedd etter 1/1-2015.
Om angivelse av filter og eksempel på dette:
https://www.vegvesen.no/nvdb/apidokumentasjon/#/parameter/egenskapsfilter

Vegnett:

Vegnettet blir tilrettelagt som metrert(Polyline M) og kan nyttes for å visualisere tabelldata(Excel) som inneholder vegreferanse ved å bruke ‘File/Add Data/Add Route Events’ i ArcMap. Felles koplingsnøkkel(Route Identifier) er tilrettelagt som 3 stk. alternativ der HPID_A inkluderer fylkesnummer,  HPID_C  inkluderer fylkesnummer og 00 for kommunenummer og  HPID_C inkluderer fylkesnummer og kommunenummer for kommunal-, privat- og skogsbilveg(ERF-veg er påført 00 for kommune).
Vegnettet inneholder egne kolonner for vegkategori, vegstatus og vegnummer for påføring av tekst(Label Features). Det blir vist som 2 stk. ‘Layer’, med og uten bruk av lyr-fil.
Dersom det er problem med visning av vegnummer for ERF-veg: Aktiver Labeling under Customize/Toolbars og bruk Labeling/Use Maplex Label Engine.

 

Enkelte objekt kan eksistere som punkt, linje eller flate.
https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Nasjonal+vegdatabank/Datakatalogen
For denne type objekt blir uttrekket mangelfullt og dette vil t.d. gjelde for objektet ‘Trær’. Dette bli ordnet i ny versjon etter sommerferien.