Rask tilgang til NVDB-data i ArcMap

Versjon 2.0 klar til bruk.

Statens vegvesen har i samarbeid med Geodata AS laget et programtillegg, NVDB Addin, som henter data direkte fra NVDB og inn i ArcMap. Verktøyet kommuniserer med NVDB API v2 og gjør data fra NVDB lett tilgjengelig for videre bearbeiding i ArcMap. Programtillegget deles fritt.

Installasjonsveiledning

Vær oppmerksom på at tillegget IKKE fungerer i arcgis PRO, men krever Arc Map versjon 10.4.1 eller nyere.

  1. Last ned NVDBAddIn.2.0 av 07. juli 2017.
  2. Pakk ut filen, og åpne AddIn.esriaddin.

Når installasjon er utført, blir tilgang synlig i ArcMap som dette(flytt den opp i knapperad).

OBS! Før installasjon bør bruker kontrollere at Home Folder Path er definert til lokal C-disk, dette for å redusere tid for lagring av data. Opprett og bruk mappe som for eksempel C:\Data\ArcGIS. Prosedyre for justering av Home Folder Path.

Etter justering av Home Folder Path vil data blir foreslått lagra som Feature Dataset i C:\Data\ArcGIS\Default.gdb.

Oppgradering til ny versjon

Følg denne prosedyren for oppgradering til ny versjon:

  1. Avinstaller gammal versjon i ArcMap under Customize/Add-In-Manager
  2. Avslutt ArcMap
  3. Installer ny versjon
  4. Start ArcMap med blank mxd.

 

Brukerveiledning

Bruk for å søk/hent objekt og  for å hente vegnett(vegreferanse). Områdeavgrensing inkluderer valg av gjeldende kartutsnitt, hele landet, region eller fylke.

Vær tålmodig, for det kan enkelte ganger ta litt tid.

Vegobjekt:

Ønsket objekttype velges ved å søke eller å bruke nedtrekksmeny. Lyr-fil er inkludert for enkelte objekt og ver. 2.0 inkluderer symbolisering av belysningspunkt, bomstasjon, bru, fartsgrense, ferjeleie, kantstein, kum, rekkverk, stikkrenne/kulvert, trafikkmengde, trafikkulykke, tunnelløp, ulykkesstrekning og vinterdriftsklasse.

Ved hjelp av egenskapsfilter er det mulig å søke frem objekter etter hvilke egenskaper de har. Eksempelet viser søk på trafikkulykker som har skjedd etter 1/1-2015.
Om angivelse av filter og eksempel på dette:
https://www.vegvesen.no/nvdb/apidokumentasjon/#/parameter/egenskapsfilter

Vegnett:

Vegnettet blir tilrettelagt som metrert(Polyline M) og kan nyttes for å visualisere tabelldata(Excel) som inneholder vegreferanse ved å bruke ‘File/Add Data/Add Route Events’ i ArcMap. Felles koplingsnøkkel(Route Identifier) er tilrettelagt som 3 stk. alternativ der HPID_A inkluderer fylkesnummer,  HPID_C  inkluderer fylkesnummer og 00 for kommunenummer og  HPID_C inkluderer fylkesnummer og kommunenummer for kommunal-, privat- og skogsbilveg(ERF-veg er påført 00 for kommune).
Vegnettet inneholder egne kolonner for vegkategori, vegstatus og vegnummer for påføring av tekst(Label Features). Det blir vist som 2 stk. ‘Layer’, med og uten bruk av lyr-fil.
Dersom det er problem med visning av vegnummer for ERF-veg: Aktiver Labeling under Customize/Toolbars og bruk Labeling/Use Maplex Label Engine.

 

Enkelte objekt kan eksistere som punkt, linje eller flate.
https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Nasjonal+vegdatabank/Datakatalogen
For denne type objekt blir uttrekket mangelfullt og dette vil t.d. gjelde for objektet ‘Trær’. Dette bli ordnet i ny versjon etter sommerferien.