Rask tilgang til NVDB-data i ArcMap

Denne pluginen er teknologisk utdatert og fungerer ikke lenger!

Pluginen blir ikke oppdatert til versjon 3 av NVDB api LES, og den sluttet å fungere samtidig med at vi stengte ned versjon 2 av NVDB api LES høsten 2022.

Vi har retta feilen i versjon 2.06, ny versjon finnes her (zip),

Eller du kan rette den opp sjøl på din egen maskin med denne oppskriften.

Våren 2020 fikk vi problemer med denne plugin, dels fordi vi skiftet adresse til NVDB api, dels fordi håndtering av paginering i plugin ikke var robust mot endringer i sidestørrelse. Det første (feil lenke til NVDB api) kan lett fikses ved å endre ei linje i tekstfilen <Mappe der du lagret plugin>\nvdb_access\config\config.yaml. Linje 5, der det står baseurl skal ha verdien  https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no.

Linje 5 skal altså se slik ut:

baseurl: https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no

Feilen i paginering rettes ved å kommentere ut linje 1008 og 1009 i fila <Mappe der du lagret plugin>\nvdb_access\da\data_da.py. Sett inn hashtagg # først på linje 1008 og 1009 – slik:

  # Break if we get less than the limit 
#  if nelem < max_pr_request: 
#    break  

Takk til Geodata A/S, som hjalp til med verdifull feilsøking og feilretting.

Statens vegvesen har i samarbeid med Geodata AS laget et programtillegg, NVDB Addin, som henter data direkte fra NVDB og inn i ArcMap. Verktøyet kommuniserer med NVDB API v2 og gjør data fra NVDB lett tilgjengelig for videre bearbeiding i ArcMap. Programtillegget deles fritt. Kildekode

Arcgis PRO

 1. Last ned siste zippede versjon av toolbox (p.t. versjon 2.06, med småflikk juni og august 2020) og pakk ut filene. Anbefalt plassering: C:/Data/ArcGIS/NVDBToolbox
 2. Åpne nytt prosjekt i arcgis Pro og legg til toolbox: Add toolbox
 3. Toolboxen er nå klar til bruk. Merk at filgeodatabasen som inneholder nedlastede data må lagres lokalt.

Detaljert NVDB-Toolbox_brukerveiledning

OBS! Før installasjon bør bruker kontrollere at Home Folder Path er definert til lokal C-disk, dette for å redusere tid for lagring av data. Opprett og bruk mappe som for eksempel C:\Data\ArcGIS. Prosedyre for justering av Home Folder Path.

Etter justering av Home Folder Path vil data blir foreslått lagra som Feature Dataset i C:\Data\ArcGIS\Default.gdb.

Arc map er ikke anbefalt!

Vi anbefaler ikke bruk av arcmap med denne plugin’en. Mye fungerer, men mengden feilmeldinger er økende. Avhengig av hva du bruker plugin’en til så kan det fungere helt fint eller være ubrukelig. Bruk den hvis det funker for deg – men vi kan ikke lenger supportere arc map.

Oppgradering til ny versjon

Følg denne prosedyren for oppgradering til ny versjon:

 1. Avinstaller gammal versjon i ArcMap under Customize/Add-In-Manager
 2. Avslutt ArcMap
 3. Installer ny versjon
 4. Start ArcMap med blank mxd.

Brukerveiledning

Bruk for å søk/hent objekt og  for å hente vegnett(vegreferanse). Områdeavgrensing inkluderer valg av gjeldende kartutsnitt, hele landet, region eller fylke.

Vær tålmodig, for det kan enkelte ganger ta litt tid.

Vegobjekt:

Ønsket objekttype velges ved å søke eller å bruke nedtrekksmeny. Lyr-fil er inkludert for enkelte objekt og ver. 2.0 inkluderer symbolisering av belysningspunkt, bomstasjon, bru, fartsgrense, ferjeleie, kantstein, kum, rekkverk, stikkrenne/kulvert, trafikkmengde, trafikkulykke, tunnelløp, ulykkesstrekning og vinterdriftsklasse.

Ved hjelp av egenskapsfilter er det mulig å søke frem objekter etter hvilke egenskaper de har. Eksempelet viser søk på trafikkulykker som har skjedd etter 1/1-2015.
Om angivelse av filter og eksempel på dette:
https://www.vegvesen.no/nvdb/apidokumentasjon/#/parameter/egenskapsfilter

Vegnett:

Vegnettet blir tilrettelagt som metrert(Polyline M) og kan nyttes for å visualisere tabelldata(Excel) som inneholder vegreferanse ved å bruke ‘File/Add Data/Add Route Events’ i ArcMap. Felles koplingsnøkkel(Route Identifier) er tilrettelagt som 3 stk. alternativ der HPID_A inkluderer fylkesnummer,  HPID_C  inkluderer fylkesnummer og 00 for kommunenummer og  HPID_C inkluderer fylkesnummer og kommunenummer for kommunal-, privat- og skogsbilveg(ERF-veg er påført 00 for kommune).
Vegnettet inneholder egne kolonner for vegkategori, vegstatus og vegnummer for påføring av tekst(Label Features). Det blir vist som 2 stk. ‘Layer’, med og uten bruk av lyr-fil.
Dersom det er problem med visning av vegnummer for ERF-veg: Aktiver Labeling under Customize/Toolbars og bruk Labeling/Use Maplex Label Engine.

Enkelte objekt kan eksistere som punkt, linje eller flate.
https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Nasjonal+vegdatabank/Datakatalogen
For denne type objekt blir uttrekket mangelfullt og dette vil t.d. gjelde for objektet ‘Trær’. Dette bli ordnet i ny versjon etter sommerferien.