KOSTRA-rapportering for kommunal veg

KOSTRA-rapportering er en oppgave som krever mye ressurser av offentlig forvaltning. En av de vanskelige tingene er å telle riktig lengde på vegnettet — selv internt i Vegvesenet sliter vi med det. I vår iver etter å fornye, forbedre og forenkle har vi selvsagt tenkt på hvordan dette kan gjøres mer elegant.

I vegkart og NVDB api’et får man summert opp lengden til alle strekningsobjekter i et søk (det inngår i responsen fra api’et søkefunksjon). Slik sett kunne man brukt et hvilket som helst heldekkende datasett (f.eks. fartsgrenser) til å finne lengden på vegnettet. Vi vegdata-nerder anbefaler at man bruker vegreferanse, men det er et par fallgruber: Vi tar ikke med såkalt «fiktiv veg», og søket avgrenses til vegstatus «eksisterende veg».

Eksakt hvorfor det er slik blir litt for omfattende å gå inn på nå, men interesserte anbefales å begynne lesningen i den aldeles utmerkede håndbok v830 Nasjonalt vegreferansesystem.

For alle andre så holder det å vite at dette vegkart-søket gir deg lengden på kommunale veger i Arendal kommune. Tallet du er ute etter er 239.419 meter (per 9/5 2017), som du ser i Vegkart.

Vegkart-søk for KOSTRA-rapportering. Vegreferanse på kommunalveger med filter: Vegtype forskjellig fra "Fiktiv veg" og vegstatus lik "Eksisterende veg" og "konnekteringslenke forskjellig fra konnekteringslenke" (dvs vi tar IKKE med konnekteringslenker i søket)

Disclaimer: Jeg aner ikke om KOSTRA rapportering også omfatter private veger og skogsbilveger. I så fall er det trivielt å føye dem til i søkefeltet.

For lokalpatrioter utenfor Arendal er det selvsagt trivielt å skifte ut den vakre sørlandsbyen med sin egen favorittkoummune: Klikk på «x», en bak Arendal, klikk på en ledig plass i søkefeltet og skriv ditt kommunenavn. Press Enter.

Voila, instant KOSTRA-rapportering!