AVVIST i Datafangst

Se Ofte stilte spørsmål for svar på dette, og flere andre ting som brukerne våre snubler i


Når noe flagges som AVVIST ved lagring til NVDB kan det ha flere årsaker. Det kan være at du ikke har riktige rettigheter, at det er feil i datasettet, eller andre feilmeldinger fra Skriv.

Manglende rettigheter

For å se om det er rettighetsproblemer: trykk på “AVVIST” på den aktuelle innsendingen som feiler. API Skriv gir spesifikk beskjed hvis det er rettigheter som mangler. Får man andre valideringsfeil så er det nok ikke det.

Objektet er allerede lukket

Hvis feilmeldingen er «er allerede lukket» kan objektet ha blitt lukket av noen andre eller i en annen kontrakt. For eksempel hvis dere jobber i flere kontrakter med overlappende objekter kan objektet være lukket i en annen kontrakt. Hvis det er tilfellet er det nok å fjerne dette objektet fra kontrakten, så kan du jobbe videre med resterende objekter.

Ingen begrunnelse for status AVVIST

Dersom en registrering til NVDB blir avvist, vil man i de fleste tilfeller kunne trykke på AVVIST i blå, understreket skrift og se en begrunnelse. I enkelte tilfeller vil en registrering bli avvist uten at man får en begrunnelse. Da er ikke AVVIST blå og understreket, men kun i svart skrift (det er heller ikke mulig å trykke på teksten for å få begrunnelse). Dersom dette skjer, send en epost til datafangst-support@vegvesen.no og legg ved en lenke til den aktuelle kontrakten.