V830 Nasjonalt vegreferansesystem – revidert versjon på høring

Håndbok V830 Nasjonalt vegreferansesystem (vegnettshåndboka), er revidert og sendes nå ut på høring. Det er ikke store endringer i håndboka i forhold til tidligere. I hovedsak gjelder det justeringer og tillegg for å konkretisere innholdet. Endringsloggen beskriver endringene som er gjort.

Høringsutkastet av V830 er tilgjengelig på våre hjemmesider: www.vegvesen.no/hoeringer. For en bedre oversikt, og for å kunne sammenligne høringsuttalelser for samme tema, ber vi om at høringsuttalelsene systematiseres og innarbeides i høringsskjemaet som ligger på samme sted.

Vennligst oppgi vårt referansenummer 21/224028 ved svar på høringen. Det er også mulig å legge inn kommentarer direkte på siden for V830 på www.vegvesen.no/hoeringer.

Høringsfrist er 15. desember 2021.

Vegnummer på private vegar

Etter ny modell for vegreferansesystem er det ikkje krav til at private vegar skal ha vegnummer. NVDB støttar seg no på den nye modellen og vi får difor ikkje ut venrummer eller vegsystemreferanse på private vegar utan nummer i API og i Vegkart. Vegsystemreferansen til private vegar uten nummer er vist som PV.

For meir informasjon om vegreferansesystemet sjå «Håndbok V830 – Nasjonalt vegreferansesystem» kapittel 6.4.