V830 Nasjonalt vegreferansesystem – revidert versjon på høring

Håndbok V830 Nasjonalt vegreferansesystem (vegnettshåndboka), er revidert og sendes nå ut på høring. Det er ikke store endringer i håndboka i forhold til tidligere. I hovedsak gjelder det justeringer og tillegg for å konkretisere innholdet. Endringsloggen beskriver endringene som er gjort.

Høringsutkastet av V830 er tilgjengelig på våre hjemmesider: www.vegvesen.no/hoeringer. For en bedre oversikt, og for å kunne sammenligne høringsuttalelser for samme tema, ber vi om at høringsuttalelsene systematiseres og innarbeides i høringsskjemaet som ligger på samme sted.

Vennligst oppgi vårt referansenummer 21/224028 ved svar på høringen. Det er også mulig å legge inn kommentarer direkte på siden for V830 på www.vegvesen.no/hoeringer.

Høringsfrist er 15. desember 2021.