Fredag 27. oktober – Utviklerdag for Åpne Vegdata

Utviklerdag for Åpne Vegdata – Vegen til APIet til vegen

Vi ønsker å skape en samarbeidsarena for systemeiere, utviklere, leverandører og alle andre som jobber med våre data. Det blir derfor også i år arrangert en utviklerdag for Åpne Vegdata i forlengelsen av Statens Vegvesens Teknologidager. Bli med og påvirk fremtidens Åpne Vegdata!

Nå også med riktig URL til påmelding…

Les videre

Feilrettinger i vegkart

Vårens leveranse av vegkart hadde dessverre med seg noen småfeil. En del av disse skal nå være rettet:

  • Filtrering på dato-egenskaper må «fnuttes» (se: https://www.vegdata.no/2017/08/01/hjelp-jeg-far-ikke-filtrert-trafikkulykker-pa-ulykkesdato/) – man behøver ikke lengre skrive anførselstegn!
  • Filtrering på har verdi / har ikke verdi på tekst-egenskaper: disse gav helt feil resultater, men det skal nå være i orden.
  • Verdi-feltet blir borte av og til: Det kan sikkert virke som om vi gjør det med vilje, men det er altså ikke meningen.
  • Kontraktsområdefilter viste i enkelte tilfeller objekter fra hele landet (i kartet) når du begynner å flytte deg i kartet.
  • Ett ekstra zoom-nivå: Vegkart bytter til kartverk-kart helt innerst for å få mer detaljer. Der får vi nå et ekstra zoom-nivå.
  • Gamle/ugyldige URL’er får feilmelding. I noen tilfeller klarer vi ikke å tolke gamle URL’er, vegkart blir bare stående å henge. Vi klarer fremdeles ikke tolke alle gamle eller ugyldige URL’er, men nå vil du i det minste få en feilmelding.

Hva betyr kommune- og regionreformen for NVDB?

Kommune og regionreform medfører at det er nødvendig å gjøre endringer i NVDB. Noen av disse endringene kommer allerede frem mot 1/1 2018.

Større endringene som NVDB må gjennomføre for å imøtekomme kommune- og regionreformen frem mot 2020 vil ikke tre i kraft i år. Disse endringene vil være en del av et større NVDB prosjekt som har sin oppstart høsten 2017.

Les videre